Поверителност и Бисквитки

Cookies бисквитки са малки файлове, които са изпратени от посетения уебсайт и са съхраняват от браузъра на компютъра или мобилно устройство на потребителя.

Бисквитките са създадени за да запаметяват информация за състоянието или за записване на активността на браузъра. Те също така могат да се използват за запомняне на произволни части от информация, които потребителят вече е въвел в полетата на формуляри като имена, адреси, телефонни номера и др. При следващо посещение на сайта от същия браузър на компютъра или мобилното устройство бисквитките биват прочетени и информацията бива предадена на уебсайта.
Бисквитките са два основни вида постоянни и сесийни. Постоянните се съхраняват за по-дълъг период от време, а сесийните се изтриват в момента
, в който се затвори страницата. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за потребителя или лични данни, с които да бъде пряко идентифициран.

Aко желаете, можете по всяко време да промените настройките за бисквитките. Инструкциите за управление или изтриването им обикновено можете да намерите в меню Tools или Options във вашия браузър. Моля, обърнете внимание, че ако деактивирате бисквитките, може би няма да се възползвате от пълната функционалност на сайта. 

www.perdeta.com използва бисквитки, за да ви улесни в пазаруването и да подобри своята интернет страница съобразно предпочитанията на потребителите. Ако продължите да използвате сайта ни, ще приемем, че сте съгласни с използването на бисквитките .


Политика за поверителнст

Ние от Стелла Хоум Текстил ООД като администратор на лични данни сме ангажирани в максимална степен с тяхната защита и се стараем приложената Политика за поверителност да бъде открита и прозрачна за всички наши клиенти.
Стелла Хоум Текстил ООД не изисква предоставяне на каквато и да е информация, за да преглеждате сайта www.perdeta.com
Лични данни са всички данни, по които може да бъде идентифициран даден потребител.


Защо събираме лични данни – ние събираме и обработваме получените лични данни за да можем да:
- изпълним договорните си задължение във връзка с направена от клиента поръчка
- администрираме регистрация на потребител в нашия сайт
- отговорим на запитвания на клиенти
- предложим по-добро изживяване на посетителите на нашия сайт.


Какви лични данни събираме ние събираме и обработваме данни, които са:
- предоставени лично от потребителя - име, презиме, фамилия, телефон, адрес за доставка на поръчката, имейл адрес
.
- събирани автоматично -  когато потребителят посещава нашия сайт, автоматично записваме определени данни от устройството му, използвайки различни технологии, включително бисквитки или пикселни маркери. Тази данни включват IP адрес, идентификатор и тип на устройството, уеб браузър, както и място, време и продължителност на посещението.


С кого споделяме лични данни – Стелла Хоум Текстил ООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични дани с други лица и фирми освен когато това изрично не се налага за изпълнение на условията по т. 1, а именно:

-
доставчици на услуги в т.ч. финансови институции пряко свързани с обслужване на поръчката на клиента
- доставчици на транспортни и логистични услуги, ангажирани с физическата доставка на поръчката
- на технологични фирми свързани с хостинг услуги,
Google Analytics, Google Tag Manager и др.
Извън тези случаи Стелла Хоум Текстил ООД може да предостави лични данни, когато те са изискани по съответния ред и процедура от органите на изпълнителната или съдебна власт в Р България.

Стелла Хоум Текстил ООД ограничава в максимална степен достъпът до лични данни на потребителите от своите служители, освен в случаите, когато това е необходимо за да се предостави услуга на клиента.


Защита на личните данни – Стелла Хоум Текстил ООД е създала и следва високи стандарти за защита на личните данни и поддържа съответните технически и физически предпазни мерки за защита на предоставената информация, това включва защитни стени, защита с пароли и други видове контрол за достъп и удостоверяване. Стелла Хоум Текстил ООД използва доставчици на услуги като специализирани дейта центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудванeр. Стелла Хоум Текстил ООД съхранява всички данни в рамките на ЕС.


Колко дълго съхраняваме данни – съхраняването на лични данни продължава:
- докато сте регистриран потребител, / т.е. докато прекратите регистрацията си /
- шест месеца след издаване на поръчката, с цел Стелла Хоум Текстил ООД да може да предостави адекватна услуга при евентуална рекламация от клиента
- в зависимост от доставчика на услуга при хостинг и услуги като
Google Analytics.

Искане за съгласие за използването и обработка на лични данни съгласието се дава чрез изявление или ясно утвърдителен акт (потвърждаващо действие), например чрез писмена декларация, включително по електронен път или устна декларация. Изразеното съгласие трябва да бъде свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено заявление.
В случай, че лицето няма навършени 16 години, е необходимо съгласието на неговия родител/попечител/настойник.


Права на потребителите – всички потребители от ЕС имат право на:

- информираност – настоящата политика има за цел да информира потребителите относно обработването на личните им данни

достъп до собствените си лични данни – потребителите могат да получат потвърждение, дали техни данни се обработват и ако това е така да получат достъп до тях

- коригиране - ако данните са неточни, да изискват корекция на личнните им данни / данните от потрбителския профил могат да бъдат променяни от самите потребители /

- да изискват да бъдат забравени т.е. всички лични  данни, които се съхраняват за тях да бъдат изтрити, освен когато това не противоречи на законови норми, разследвания и др.

- на ограничаване на обработката на личните данни – в някои случаи потребителят може да пожелае ограничаване на обработката им за известен период от време, до приемане на друго решение

- на преносимост – всички потребители, които са дали съгласието си за обработка на личните им данни могат да ги получат в популярен машинно четим формат, за да ги изпратят на друго лице

- възражение срещу обработването на негови лични данни

- да оттеглят по всяко време съгласието си за обработка на личните им данни 

- да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен

- защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

- да подават жалба в съответния контролен орган, ако считат, че обработването на личните им данни нарушава приложимото законодателство. При положение, че потребителите имат основание да мислят, че техните данни се обработват по неправилен начин, ще се радваме ако се свържат първо с нас за да можем своевременно да коригираме евентуални неточности и пропуски. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.


В някои от посочените случаи е необходимо, потребителите да докажат самоличността си за да могат да получат необходимата информация или желаната услуга. За контакт със Стелла Хоум Текстил ООД моля използвайте  имейл office@dersiyon.com.


Деца - за да създадете профил в www.perdeta.com трябва да сте навършили 16 години. Ако открием, че сме събрали личните данни от лице под 16-годишна възраст, ще предприемем стъпки за изтриване на информацията по най-бързия начин.


Ако имате някакви въпроси или предложения относно приоложението на Политиката за поверителност в Стелла Хоум Текстил ООД моля свържете с нас на имейл office@dersiyon.com