Готови пердета

Готови пердета
Готови пердета
Покажи
Ред

Готово перде воал - за релса 2,50 - 3,50 м, височина до 2,70 м, използван плат 5 м

Готово перде от елегантен и прозрачен плат тип "воал" за релса 2,50 - 3,50 м, височина до ..

150,00 лв. Дан. основа: 150,00 лв.